Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Rusza program "Mama 4 plus". Wnioski można składać od 1 marca. "

Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma być przyznawane matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci. 


Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. Jednak prawo do świadczenia będzie im przysługiwało jedynie wówczas, gdy matka zmarła, porzuciła rodzinę lub długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci. Liczba wychowywanych dzieci, wskazana przez przepisy w przypadku mężczyzn jest taka sama, jak w przypadku kobiet - co najmniej czworo.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Osoba uprawniona do rodzicielskiego świadczenia, która w ogóle nie wypracowała emerytury i nie ma renty, dostanie maksymalne świadczenie w wysokości 1.029,80 zł. Jeśli zaś ma ustalone prawo do emerytury lub renty, ale jest ona niższa od najniższej, otrzyma świadczenie dopełniające emeryturę bądź rentę do wysokości minimalnej.

Świadczenie co do zasady nie będzie przysługiwało: osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej; w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci; gdy po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera, jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

W budżecie państwa na 2019 r. na program „Mama 4 plus” zagwarantowano około 801,3 mln zł. Szacuje się, że świadczenie „Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ponad 65 tys. osób. 

Źródła: wpolityce.pl , dzienniklodzki.pl

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-25 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia