Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Zwolnienie lekarskie w ciąży"
Każda kobieta w ciąży, pracująca na podstawie umowy o pracę, może wykorzystać do 270 dni zwolnienia lekarskiego. Przez cały ten okres jest ona uprawniona do pobierania 100% świadczenia chorobowego. Prawo to przysługuje również w przypadku, gdy choroba nie jest związana z ciążą - zwolnienie może zostać wystawione nawet przez lekarza rodzinnego z powodu innej dolegliwości. 

Zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni płacony jest przez pracodawcę, natomiast od 34 dnia wypłatę świadczenia przejmuje ZUS. Wyjątek stanowią pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników, którzy są zobowiązani do dalszej wypłaty zasiłku.

Kwota podstawy zasiłku chorobowego wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających datę rozpoczęcia zwolnienia. W jej skład wchodzą:
  • wynagrodzenie zasadnicze, za czas urlopu i za nadgodziny,
  • premia uznaniowa,
  • dodatki za pracę w nocy.
Zwolnienia lekarskie wystawiane w okresie ciąży są dosyć często poddawane kontroli ZUS. Sprawdzane jest wówczas, czy kobieta będąca na zwolnieniu lekarskim w ciąży realizuje zalecenia lekarza i postępuje w jego okresie zgodnie z jego przeznaczeniem - np. czy nie podjęła pracy w innym miejscu w celu "dorobienia". W takich przypadkach ZUS może znacznie obniżyć kwotę wypłacanego zasiłku lub też odebrać go całkowicie.


Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-12 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia