Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Wynagrodzenie na konto bankowe pracownika, a obowiązki pracodawcy"
Dotychczas obowiązującą zasadą wypłaty wynagrodzenia było przekazywanie go bezpośrednio do rąk pracownika. Wypłata w postaci przelewu na rachunek bankowy wymagała pisemnej zgody podwładnego. Wraz z początkiem 2019 roku zasada ta uległa zmianie - obecnie domyślną formą wypłaty wynagrodzenia jest przelew na rachunek bankowy zatrudnionego. Jeżeli jednak chciałby on otrzymywać wypłatę w formie gotówki, musi złożyć wniosek u pracodawcy. 

Zmiana ma wpływ również podczas zatrudniania nowych pracowników. Od 1 stycznia pracodawca ma prawo żądać od nowo zatrudnionych osób podania numeru rachunku płatniczego. Do rachunków płatniczych zaliczamy:
  • rachunek bankowy,
  • rachunek członka SKOK,
  • rachunek prowadzony przez innego dostawcę, zajmującego się świadczeniem usług płatniczych.

Dla osób nieposiadających nigdy przedtem żadnego rachunku bankowego, banki udostępniły możliwość założenia podstawowego rachunku płatniczego. Prowadzenie tego rachunku (w zakresie krajowych transakcji płatniczych) jest całkowicie zwolnione z opłat. Rachunek ten mogą prowadzić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Pracodawca zobowiązany jest do przelania wynagrodzenia na konto pracownika w takim terminie, aby środki trafiły do odbiorcy najpóźniej w dniu zaznaczonym w umowie jako data wypłaty wynagrodzenia. Termin wypłacenia wynagrodzenia za dany miesiąc nie może przekroczyć 10. dnia miesiąca następnego. Ponadto w przypadku, gdy data przekazania wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wówczas wynagrodzenie musi zostać przekazane dzień wcześniej. 


Źródło: Infor.pl

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-04 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia