Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Formy opodatkowania działalności gospodarczej "
Aby rozpocząć działalność gospodarczą koniecznym jest wypełnienie druku CEIDG-1, na którym przedsiębiorca zobowiązany jest do wybrania formy opodatkowania swojej firmy. Zgodnie z polskim prawem, możliwa do wybrania jest jedna z 4 form:
  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Do najchętniej wybieranych form opodatkowania należy skala podatkowa (in. zasady ogólne). Odprowadzany podatek zależny jest od dochodu przedsiębiorstwa i wynosi:
  • 18% - kwota zmniejszająca podatek: dla podstawy odliczenia podatku nie wyższej niż 85 528 zł,
  • 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek: dla podstawy odliczenia podatku powyżej 85 528 zł.
Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są co miesiąc lub co kwartał. Do podstawowych zalet wskazanej formy należą: prawo do skorzystania z ulg podatkowych, prawo do wspólnego rozliczenia lub rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do pomniejszenia kwoty osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów. Główną wadą jest natomiast  dość wysoka kwota podatku (w przypadku przekroczenia progu dochodowego) oraz wymóg prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy charakteryzuje stała stawka podatku odprowadzanego od dochodu równa 19%, co stanowi jego główną zaletą - bez względu na wysokość osiągniętego dochodu przedsiębiorca nigdy nie zapłaci więcej niż równowartość 19% jego wartości. Jednak w przypadku tej formy tracimy większość praw przysługujących w przypadku rozliczania wg skali podatkowej - m. in. większość ulg podatkowych, prawo do wspólnych rozliczeń oraz rozliczeń jako samotnie wychowujący rodzic, nie uzyskamy również kredytu podatkowego. W podatku liniowym nie obowiązuje także kwota wolna od podatku.

Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania. Kwota odprowadzanego podatku nie jest w żaden sposób zależna od kwoty osiągniętego przychodu. Stawka podatku jest jednolita i wylicza się ją na podstawie m. in. rodzaju wykonywanych usług, wielkości miejscowości siedziby działalności, wielkości  zatrudnienia, wieku podatnika. Na jej podstawie mogą rozliczać się jedynie te osoby, które prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wybranie karty podatkowej pozbawia obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Głównymi wadami wskazanej formy jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz opłacanie podatku niezależnie od osiągniętego dochodu. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - forma ta również uniemożliwia pomniejszenie osiągniętego przychodu o poniesione koszty podatkowe. Stawki ryczałtu, zależne od rodzaju wykonywanej działalności, są stosunkowo niskie - kształtują się następująco: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Z ryczałtu mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w poprzednim roku podatkowym:
  • w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności - uzyskały przychód w wysokości max. 250 000 euro,
  • uzyskały przychód jedynie na podstawie działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Ponadto, w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, znajdziemy pełny wykaz działalności, które nie mogą opodatkowywać swoich przychodów ryczałtem.


Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-28 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia