Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Ulgi podatkowe"
Ulgi podatkowe umożliwiają podatnikom na znaczne obniżenie wysokości podatku, a co za tym idzie - uzyskanie niższej kwoty podatku do zapłaty lub wyższego zwrotu nadpłaconego podatku. Dzielą się one na ulgi odliczane od dochodu (obniżają kwotę, od której jest odliczany podatek) i od podatku (obniżają bezpośrednio wysokość podatku). 

Najbardziej popularną ulgą odliczaną od podatku jest ulga na dzieci. Kwota odliczenia uzależniona jest od liczby dzieci, nad którymi sprawujemy opiekę oraz liczbę miesięcy w ciągu roku, przez które opieka ta była sprawowana. W przypadku posiadania jednego dziecka łączny dochód rodziców nie może przekroczyć 112 000 zł (w przypadku samotnego wychowywania maksymalny dochód to 56 000 zł).

Ulgę abolicyjną uzyskamy natomiast w przypadku osiągania dochodów zarówno za granicą, jak i w Polsce. Warunkiem jest jednak możliwość zastosowania tzw. proporcjonalnego odliczenia eliminującego opodatkowanie w Polsce i za granicą dla przychodów zagranicznych.

Wśród ulg odliczanych od dochodu dużą popularnością cieszy się ulga internetowa. Maksymalna wysokość zwrotu to nawet 720 zł. Można z niej skorzystać jedynie w dwóch następujących po sobie latach.

Osobom niepełnosprawnym / osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne (pod warunkiem, że dochód osiągany przez osobę niepełnosprawne przekracza 12 357,60 zł) przysługuje ulga rehabilitacyjna. Umożliwia odliczenie wydatków związanych z zakupem leków, dojazdów na zabieg i innych wydatków związanych z polepszeniem wykonywania czynności życiowych przez osoby niepełnosprawne.

Ulga dla przedsiębiorców pozwala na rozwój aktywności firmy. Wysokość ulgi to od 100 do nawet 200 % poniesionych wydatków. Skorzystać z ulgi można w przypadku poniesienia kosztów na działalność badawczą lub rozwojową.

Do pozostałych ulg podatkowych odliczanych od dochodu zaliczyć można między innymi: darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele kultu religijnego, ulgę z tytułu zapłaty składek ZUS.


Źródło: bankier


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-17 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia