Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Zwrot nadpłaconego podatku w 45 dni?"
Nadpłata PIT wynika z korzystania przez podatników z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest różnicą pomiędzy zaliczką pobranego podatku w danym roku, a podatkiem należnym, wyliczonym na podstawie deklaracji rocznej. Gdy pobrane przez płatników zaliczki przewyższą kwotę podatku należnego, wówczas pojawi się nadpłata. Nadpłata podatku może również wynikać z ulg przysługujących podatnikom, np. ulga na dziecko, ulga internetowa, ulga na sprzęt rehabilitacyjny. Nadpłata w PIT powstaje w dniu złożenia rocznego zeznania podatkowego (lub wraz z datą złożenia korekty zeznania rocznego). Nadpłatę urząd skarbowy może wykorzystać w poczet zaległości z tytułu innych podatków (o ile występują) lub na wniosek podatnika w poczet przyszłych zobowiązań - w pozostałych przypadkach kwota ta podlega zwrotowi dla podatnika.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skróci czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku z 3 miesięcy do 45 dni liczonych od dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego. Czas ten ulega także skróceniu w przypadku złożenia korekty zeznania podatkowego. Jedynym warunkiem, uprawniającym do krótszego terminu, będzie złożenie zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia zeznania lub korekty metodą tradycyjną czas oczekiwania wyniesie, tak jak pory, 3 miesiące. 

Zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie liczby dokumentów PIT składanych w wersji papierowej oraz promocję nowej usługi Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT". W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu przez urząd, oprócz nadpłaty otrzymamy również odsetki za zwłokę (zgodnie z Ordynacją podatkową zaległości podatkowe są oprocentowane - obecnie jest to 8% w skali roku).


Źródło: Infor

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-24 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia