Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku"
Prace w ramach pakietu 100ZmianDlaFirm postępują. Pierwszą zasadniczą zmianą będzie sposób wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Obecnie, domyślną formą wypłaty jest gotówka. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będzie wypłata przelewana na konto bankowe pracownika. W przypadku, gdy pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, koniecznym będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia. Pracodawcy będą zobowiązani w terminie 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów do poinformowania swoich pracowników o konieczności podania numeru konta bankowego lub oświadczenia o dalszej wypłacie pensji w formie gotówki. 

Wiele ułatwień dla przedsiębiorców wprowadzą również tzw. e-akta. Od 2019 roku zostanie skrócony także okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Okres ten będzie dotyczył wszystkich pracowników podejmujących zatrudnienie po 1 stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie 1.01.1999-31.12.2018 r., aby skrócić okres przechowywania akt do lat 10, pracodawca będzie zobowiązany złożyć raport informacyjny z danymi niezbędnymi do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku będą przechowywane przez okres lat 50-ciu. Wprowadzenie e-akt pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze pracodawców, którzy niejednokrotnie postulowali o zmniejszenie obowiązków biurokratycznych związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Rozwiązanie to będzie także korzystne dla samych pracowników - pracodawcy będą przekazywać w postaci elektronicznej wszystkie niezbędne dane do ZUS-u. Dzięki temu zaoszczędzą oni czas podczas składania wniosków o emeryturę czy rentę. Pracownicy nie będą gromadzić papierowych dokumentów i udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia (zbierając zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu) - wszystkie niezbędne informacje do przyznania świadczenia będą już zgromadzone na koncie ubezpieczonego.Źródło: podatki.biz

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-08 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia