Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Kwota wynagrodzenia chorobowego"
Niezdolność do pracy spowodowana chorobą uprawnia pracownika do otrzymywania 80% wynagrodzenia. Okres niezdolności, za który zapłaci pracodawca, nie może przekroczyć łącznie 33 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego (w przypadku pracowników powyżej 50-ego roku życia wynosi on 14 dni). Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 % wynagrodzenia wypłacane jest w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy, kobietom chorującym w okresie ciąży, a także osobom poddającym się badaniom na dawcę organów lub zabiegowi pobrania organu. Chory jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia chorobowego pod warunkiem podlegania przez co najmniej 30 dni obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagrodzenie to przysługuje mu za każdy dzień trwania niezdolności do pracy (włącznie z dniami wolnymi od pracy).

Jeżeli niezdolność do pracy jest dłuższa niż okres uprawniający do pobierania wynagrodzenia chorobowego, wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego brane jest pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 12 miesięcy. Do jego podstawy wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, wypracowane nadgodziny, wynagrodzenie urlopowe, premie. Następnie, od podstawy obliczonego wynagrodzenia potrącane są składki na ubezpieczenie chorobowe, rentowe i emerytalne  w wysokości 13,71 %. Pracownik otrzymuje 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za każdy dzień niezdolności do pracy (niezależnie od liczby dni kalendarzowych w miesiącu). Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowany pozostały okres pracy, należy od płacy zasadniczej odjąć wynagrodzenie chorobowe za wszystkie dni.


Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-01 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia