Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Praca w godzinach nadliczbowych"

Kiedy pracodawca ma prawo zlecić nam nagdodziny? 

Zgodnie z Kodeksem pracy jest to możliwe tylko w dwóch przypadkach: konieczności ratowania życia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska oraz wyjątkowej potrzeby pracodawcy. Każdemu pracownikowi należy się dodatkowa rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych w postaci czasu wolnego lub wynagrodzenia pieniężnego. Jeżeli wybranym sposobem na rozliczenie nadgodzin jest dodatkowy czas wolny istotnym jest, która strona wysunie taką propozycję. Jeżeli wyjdzie ona ze strony pracodawcy, wówczas wymiar dodatkowego czasu wolnego winien być o połowę wyższy niż ilość przepracowanych nadgodzin. Ponadto, jest on wtedy zobowiązany do udzielenia wskazanego czasu wolnego najpóźniej do końca obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Niedotrzymanie tego terminu nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za wypracowane nadgodziny.

Jaką kwotę otrzymamy za nadgodziny? 

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do zasadniczego wynagrodzenia. Wynosi on odpowiednio:
  • 100% stawki wynagrodzenia - w przypadku wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w nocy, niedzielę i święta lub w dniu wolnym od pracy (przysługującym w zamian z pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy)
  • 50 % stawki wynagrodzenia - w przypadku wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w każdym pozostałym przypadku.
Dodatek w wysokości 100 % przysługuje także pracownikom, którzy przekroczyli tygodniową normę czasu pracy w okresie rozliczeniowym. 

Liczba nadgodzin w ciągu roku nie może przekroczyć 150 godzin (w przypadku zawodowych kierowców: 260).  Pracodawca ma prawo do ustalenia wyższego limitu, jednakże nie może przekroczyć maksymalnie 416 godzin. Podczas pracy w liczbach nadgodzinowych pracodawca musi przestrzegać wymogu nieprzerwanego, jedenastogodzinnego czasu odpoczynku pracownika na dobę

Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin pracy na dobę oraz 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Ze względu na system oraz rozkład czasu pracy obowiązujący danego pracownika istnieje możliwość przedłużenia dobowego wymiaru, która w systemie równoważnym może wynosić 12 godzin. 


Źródło: zarobki.pracuj.pl

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-24 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia