Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Emerytura dla mam od 2019 roku?"
Planowane świadczenie ma zapewnić godne życie matkom, które urodziły i wychowały czworo lub więcej dzieci i przez to nie były w stanie wypracować odpowiedniego stażu pracy. Kwota świadczenia będzie równoważna z kwotą minimalnej emerytury, zatem będzie ulegała zmianie każdego roku. 

Organem wydającym decyzje w sprawie emerytury, a także wypłacającym świadczenie będą Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby uzyskać prawo do jej pobierania koniecznym będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Oczywiście obligatoryjnie do wniosku załączymy akty urodzenia wszystkich dzieci. Dodatkowo załączane będą oświadczenia o zatrudnieniu, uzyskanym uprawnieniu do emerytury/renty oraz o uzyskiwaniu innych przychodów. Prawo do pobierania matczynej emerytury będzie przysługiwało wszystkim matkom czwórki (lub więcej) dzieci, nawet gdy nigdy nie wykonywały pracy zarobkowej. W przypadku kobiet, które pracowały, lecz w wyniku sprawowania pieczy nad czwórką lub więcej dzieci nie były w stanie wypracować nawet emerytury minimalnej, będą otrzymywały dopełnienie do kwoty najniższej emerytury. 

Najważniejszym warunkiem uprawniającym do świadczenia będzie urodzenie i wychowanie przynajmniej czworga dzieci lub wychowanie co najmniej czworga dzieci (odnosi się to do przypadku posiadania własnych dzieci oraz dzieci współmałżonka, a także w przypadku dzieci przysposobionych). "Matczyną emeryturę" będzie mógł pobierać mężczyzna w przypadku, gdy matka dzieci nie żyje lub porzuciła dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało kobietom, które skończyły 60 lat oraz mężczyznom po osiągnięciu 65 roku życia. Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku:
  • osób, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej 
  • osób, które posiadają ograniczoną władzę rodzicielską i których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
  • zaprzestania wychowywania małoletnich dzieci.

Świadczenie będzie odbierane również rodzicom, którzy zostali aresztowani, przebywają w więzieniu lub całodobowych placówkach odwykowych.Źródło: Expressbydgoski


DATA PUBLIKACJI: 2018-09-17 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia