Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Nowa rachunkowość od 2019 roku"
W resorcie finansów trwają prace nad wprowadzeniem ułatwień w prawie bilansowym. Zmianie ulegną także niektóre przepisy ustawy o rachunkowości, co jest wynikiem nowelizacji ustawy o KRS. Wraz z dniem 1 października zostanie wprowadzony obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych (jednostkowych, skonsolidowanych i sprawozdań z działalności) w formie elektronicznej dla wszystkich podmiotów, które stosują ustawę o rachunkowości. Wzór dokumentu w odpowiednim formacie zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Według założeń, działanie to zwiększy pewność obrotu gospodarczego, a także umożliwi szybszy dostęp do niezbędnych dokumentów i danych przekazywanych do KRS.

Ponadto, planowane są zmiany w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Według założeń, skróceniu ulegnie okres przechowywania sprawozdań finansowych - do lat 5. Dodatkowo, zostanie powiększony katalog jednostek małych, które będą mogły skorzystać z wielu przywilejów i uproszczeń zawartych w ustawie, m. in. w zakresie ewidencji, dotyczących zasad amortyzacji czy leasingu. Leasing operacyjny nie będzie uwzględniany w sprawozdaniu finansowym - od przyszłego roku będzie wykazywany w bilansie przedsiębiorstwa jako zobowiązanie. Planowane jest zwiększenie progu „małego podatnika" w PIT i CIT do kwoty 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Natomiast mikroprzedsiębiorcy zostaliby objęci niższą stawką podatku CIT.

Resort pragnie również zrezygnować z deklaracji VAT. Niezbędne dane przesyłane są za pomocą pliku JPK_VAT. Zmiana ta umożliwi zmniejszenie kosztów oraz praktyczną realizację Konstytucji Biznesu, która zakłada niepobieranie od podatników danych, które już raz zostały przekazane w innym formularzu.Źródło: Infor

DATA PUBLIKACJI: 2018-08-27 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia