Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Wakacyjna praca studenta, a roczne rozliczenie PIT"
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT każda osoba osiągająca dochody jest zobowiązana do złożenia zeznania rocznego najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia następnego roku rozliczeniowego. Z urzędem skarbowym należy się rozliczyć nawet w przypadku dochodu poniżej 3091 zł, czyli tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Wówczas podatnik może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Nie wywiązanie się z obowiązku złożenia rozliczenia we wskazanym terminie grozi karą grzywny.

Zwolnione z obowiązku składania deklaracji PIT są osoby pracujące na umowę zlecenie lub dzieło, których wartość wynagrodzenia nie przekracza 200 zł. Dodatkowo, nie ma określonego limitu ilości zawierania drobnych umów. Zarobki te nie są wykazywane w rozliczeniu, a także nie są doliczane do innych zarobków. Główną wadą drobnych umów jest brak zwrotu podatku, który zleceniodawca odprowadza w formie ryczałtu do urzędu skarbowego. 

Dochody osiągnięte przez studenta w wieku poniżej 25 roku życia mogą wpływać na odliczaną od dochodu przez rodziców studenta ulgę rodzinną. W przypadku, gdy zarobi on powyżej 3091 zł rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi na pracującego studenta. 

Do dochodu studenta wliczają się dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej - nie są wliczane natomiast pobierane przez studenta stypendia socjalne, naukowe i doktoranckie, czy uzyskane inne formy pomocy dla uczniów i studentów wypłacane z budżetu państwa. Z obowiązku podatkowego zwolnione są również przychody osiągnięte z programu Erasmus+.


Źródło: Rzeczpospolita

DATA PUBLIKACJI: 2018-08-20 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia